slider

پمپ ضد اسید

اطلاعات بیشتر پمپ اسیدی برای انتقال سیالات شیمیایی استفاده میشود

کاربردهای پمپ ضد اسید

پمپ پلیمری مواد شوینده

پمپ اسیدشویی چیلر

پمپ مگنتی

انتقال سیالات

پمپ ضد اسید درویش

مهم ترین کاربردهای این پمپ چیست ؟

  • انتقال مواد اسیدی با خورندگی کم
  • مخصوص عملیات شستشوی چیلر
  • انتقال سیالات با خورندگی زیاد مانند اسیدسولفوریک(در مدل های خاص )