قیمت پمپ اسیدشویی ایرانی

قیمت پمپ اسیدشویی

لیست قیمت پمپ اسید شرکت شیمی پمپ ایران که در گروه صنعتی درویش نمایندگی رسمی آن به فروش میرسد

 

( قیمت های زیر تنها قیمت پمپ تک می باشد و قیمت الکتروموتور اضافه خواهد شد )

 

پمپ اسید سایز ۸۵ ارتفاع ۳ متر و دبی ۲ مترمکعب در ساعت

قیمت ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون الکتروموتور 

الکتروموتور مورد نیاز : ۰.۵ اسب ۳۰۰۰ دور 

 

پمپ اسید سایز ۱۱۰ ارتفاع ۵ متر و دبی ۵ مترمکعب در ساعت

قیمت ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون الکتروموتور 

الکتروموتور مورد نیاز : ۱ اسب ۳۰۰۰ دور 

 

پمپ اسید سایز ۱۴۰ ارتفاع ۱۰ متر و دبی ۱۰ مترمکعب در ساعت

قیمت ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون الکتروموتور 

الکتروموتور مورد نیاز : ۳ اسب ۳۰۰۰ دور 

 

( در صورت خورنده بودن سیال مورد استفاده در پمپ اسید و نیاز به استفاده از مکانیکال سیل وایتون ، قیمت روز مکانیکال سیل به قیمت پمپ اضافه خواهد  )

 

درباره پمپ اسید بیشتر بدانید

 

نوشته های مرتبط

۲۳

آبا
محصولات

نکات مهمی درباره پمپ استخری

پمپ استخری پمپ تصفیه استخر قلب هر سیستم تصفیه آب استخر می باشد. این پمپ ها با مکش آب از کاسه استخر، آن را از فیلتر و سایر تجهیزات ضدعفونی کننده عبور داده و مجددا آب تصفیه شده را به کاسه استخر باز می گرداند. قبل از ورودی هر پمپ تصفیه آب استخری باید لزوما صافی یا[…]