نکاتی درباره استفاده از پمپ – بخش دوم

نکات مهم جهت نصب پمپ آب

•تا زمانی که پمپ پر از آب نشده است و بخش ورودی و خروجی پمپ مشخص نشده، پمپ آب را روشن نکنید.

•سعی کنید حداقل دبی آب، بیشتر از ۱۰ درصد دبی تعریف شده پمپ شما باشد

•در پمپ های سه فاز جهت چرخش پمپ را چک کنید و مطمئن شوید درست کار کند. در غیر این صورت باید کابل ها را جابه جا نمائید .

•اگر احتمال یخ زدگی در پمپ آب وجود دارد یا از آن به مدت طولانی استفاده نشده، بهتر است لوله ها و پمپ ها از آب تخلیه گردند.

•قبل از شروع مجدد موتور، شفت باید بررسی شود که توسط مواردی مانند پوسته پوسته شدن و یا موارد دیگر، مسدود نشده باشد.

نوشته های مرتبط

۲۳

آبا
محصولات

نکات مهمی درباره پمپ استخری

پمپ استخری پمپ تصفیه استخر قلب هر سیستم تصفیه آب استخر می باشد. این پمپ ها با مکش آب از کاسه استخر، آن را از فیلتر و سایر تجهیزات ضدعفونی کننده عبور داده و مجددا آب تصفیه شده را به کاسه استخر باز می گرداند. قبل از ورودی هر پمپ تصفیه آب استخری باید لزوما صافی یا[…]