در ارتباط باشید:

گروه صنعتی درویش با سابقه ای بیش از ۵۰ سال در صنعت کشور ، عرضه کننده اصلی پمپ اسید ( با نام های دیگر پمپ ضد اسید ، پمپ اسیدی، پمپ پلی اتیلن یا پمپ تفلونی) می باشد .